Home Home
Logo SITA

VLAREMA verruimt sorteerverplichting

VLAREMA
Wist u dat VLAREMA, het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, de sorteerverplichting van bedrijfsafval uitbreidt? Beheer uw afval conform de wet, en u bent gerust. Twee acties volstaan:


Wat VLAREMA
voor u betekent?

Meer informatie


Vul nu uw
VLAREMA-aangifte in.

Meer informatie


Optimaliseer uw afvalbeheer:
ontdek het SITA-aanbod.

Meer informatie